BRF HANVEDEN 1

Valberedningen


Från och med 8 juni 2020 så invaldes Marie Hammarström och Mats Gerth 

till valberedningen.


mer info kommer.