Viktig information till dig i BRF Hanveden 1


Styrelsen för BRF Hanveden har beslutat att "bostadsrättstilläggsförsäkringen" kommer att tas bort i den nya försäkringen som kommer att gälla from 2023-10-01.


Det innebär att vi inte längre kommer att ha en kollektiv försäkring ( när det gäller bostadstillägget per lägenhet)


Du uppmanas att kontakta ditt eget försäkringsbolag och uppdatera med ett bostadsrättstillägg om du inte redan har ett.


Du uppmuntras att regelbundet se över dina försäkringar och se till att de är anpassade och upptaderade efter just de behov du har och det liv du lever just idag. Har du inte sett över dina försäkringar på länge, utan bara låtit dem löpa på år efter år, löper du risk att stå felaktigt och/eller otillräckligt försäkrad.


För dig som boende är en hemförsäkring ett måste, där exempelvis ett tillräckligt personansvarsskydd är viktigt att ha om du skulle råka orsaka en skada på föreningens fastighet som du kan hållas skyldig att bära ansvaret för. I ett sådant fall gäller vanligtvis att fastighetsförsäkringen och/eller bostadstillägget ersätter det skador som uppstått. Tanken är dock INTE att föreningens gemensamma ekonomi ska belastas.av höga självrisker vid en sådan skada, som inte direkt har med dåligt fastighetsskick att göra, utan du som boende kan då av föreningen hållas skyldig att betala tillhörande självrisk för fastighetsförsäkringen. 


Likvärdig princip gäller för dig som företagare som ev. hyr en lokal i fastigheten, fast då krävs en företagsförsäkring med tillräcklig ansvarsomfattning. 


Om du som boende, vid en ersättningsbar skada som du håll ansvarsskyldig för, vill slippa betala föreningens självrisk ur egen ficka behöver du personalansvarsskyddet som alltså är avsett att ersätta den självrisk som föreningen kräver att du ska betala eller, som företagare, utökat ansvarsskydd som är avsett att ersätta skador på hyrd lokal. 


Tack vare att föreningen plaserats sin fastighetsförsäkring hos Vardia/Gjensidige försäkring har du rätt till förmånligt framförhandlade privata försäkringar och företagsförsäkringar samt rabatter om du väljer att nyteckna dessa hos Vardia/Gjensidige försäkring. Med privata försäkringar avses t.ex hemförsäkring (inkl. personalavsnarsskydd), bilförsäkring och olycksfallsförsäkring.


Denna rabatt syftar inte bara till att erbjuda dig ett bättre pris på dina försäkringar utan framförallt till att uppmuntra dig att, utöver att se dig att dina försäkringar är uppdaterade, också förstå att det är bra att vara försäkrad i samma försäkringsbolag som föreningen. Anledningen är att ev. skadereglering, för skadeärenden som angår både dig och föreningen, skulle förenklas kraftigt med snabbare pch smidigare hantering för alla parter (dig,föreningen och försäkringsbolaget) om färre försäkringsbolag behöver blandas in. 


Mer info eller för eventuella frågor så kan man gå in på www.gjensidige.se