BRF HANVEDEN 1

Fakturering


Brf Hanveden 1

Ref: 14929

FE 236

838 73 FRÖSÖN


Om ni har möjlighet attt skicka fakturorna via pdf eller tiff ber vi er att skicka fakturan till:

236levfaktura.service@fastighetsagarna.se


Fakturor utan korrekt 5-siffrigt ref-nummer returneras av vårt skanningsbolag.