Analoga tv-nätet har upphört !


Vi har fått kännedom om att det analoga tv-nätet har upphört .


Styrelsen har inte kunnat meddela er tidigare då vi inte har fått någon information om när detta skulle ske....


Du som tidigare bara har använt det analoga tv-nätet behöver nu koppla in den digitala boxen för att kunna se på  tv-utbudet.


Styrelsen


  •