Ny i föreningen


Nyckelhantering

Föreningen har avtal gentemot Brandbergens låshörna. Träffgatan 1, 136 44 Handen belägen vid Brandbergens industriområde. Telefonnummer: 08-7771111, epost info@lashornan.se. Hemsida: www.lashornan.se.

Medtag legitimation samt hyresavi vid beställning och uthämtning av nycklar.


Namnskyltar

Namn på anslagstavlan i trappen kommer att sättas upp av HSB vid inflyttning och namn på postboxen kommer att sättas upp av styrelsen. vars information finns i porten och meddela vilket namn som ska stå på anslagstavlan.


Tvättstugor

Som medlem får du endast tillgång till en bricka. Trasig eller borttappad bricka ska anmälas till föreningen. Lämna namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer till expeditionen antingen via mail eller i brevinkastet. Vi återkommer med besked om och när ni kan hämta en ny.

Tvättstugan kan bokas högst sex gånger per månad. Du kan antingen boka direkt på plats vid tvättstugan eller gå in på vår hemsida. Du behöver lösenord för att sköta bokningen via nätet, denna får du av styrelsen.


Vid fel i tvättstugorna vill vi att ni kontaktar styrelsen i första hand.


Internet

Föreningen använder sig av Halebop, vars avgift ingår i hyran. Vid eventuella fel, kontakta Halebop via chatt.


Parkeringar och Garage

HSB administrerar parkerings-, garage och MC-garage-ansökningar. Kontakta även dem i fråga gällande kötid. Vid uppsägning av garage ska nycklar återlämnas inom två dagar efter kontraktet utgått till Brandbergens Låshörna.

Man får bara hyra ett garage eller en p-plats ej båda.


Vid införskaffning av garage eller p-plats med motorvärmare. Medlemmen kvitterar ut nycklar till garage eller elstolpe för motorvärmare samma dag som kontraktet träder i kraft.


Gemensam försäkring på fastigheterna

Fastigheten är fullvärdsförsäkrad i Gjensidige. I försäkringen ingår: momentet styrelseansvar. Försäkringen inkluderar inte bostadsrättstillägg, utan det får man teckna själv med ett försäkringsbolag.


Expeditionens öppettider

Expeditionen har öppet på tisdagar mellan klockan 18-19. Ni kan nå oss via expeditionens mobiltelefon 073-2553122. Vi kan inte garantera att vi är nåbara under dagtid, då vi även har ordinarie arbeten. Vi lyssnar av telefonen så fort vi får möjlighet och vid akuta fall kontakta HSB, vars information finns på anslagstavlan i porten eller på vår hemsida www.brfhanveden1.se


Stadgar

Skickas med som bilaga, finns även på vår hemsida.


Containrar och soprum

Information om var och när containern finns på plats aviseras i månadsbrevet som finns på anslagstavlan. I containern får EJ elavfall, målarfärg m.m. slängas. För att hålla ned utgifterna bör man montera ned möbler och annan skrymmande material så att det får plats i containern. I soprummet ska EJ tidningar, kartonger, glas m.m. slängas. I soprummen är det endast tillåtet för hushållsavfall. Tidningar, kartonger, glas mm. ska slängas i de av kommunen utställda återvinningskärl som finns i närområdet. Vid ombyggnation av lägenheter är Du/hantverkaren ansvarig för att slänga byggmaterial på exempelvis Jordbro återvinningscentral.


Ombyggnationer av lägenheter

Vid ombyggnation av lägenheterna måste styrelsen kontaktas. En ritning ska inlämnas för godkännande. Inga vattenledningar får förändras i bostaden.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll), vid renovering av lägenhet, tänk på att inte byta till en mindre area på donet eller bygga över luftintaget.


Kapa ej av internetkabel som finns i hallen.


Källarförråd och matkällare

Det är säljarens skyldighet att informera samt visa köparen var förråden finns och var de är belägna.


Skyddsrum

I området har vi fyra skyddsrum som finns på Bragevägen 13, Midgårdsvägen 28, Midgårdsvägen 42 samt Vikingavägen 17.


Grannsamverkan

Samarbeta gärna med grannar, då trivsel ökar. Vid störning kontakta i första hand den granne som du blir störd av och i andra hand Störningsjouren (nummer finns på anslagstavlan).


Skötselråd gällande balkonger

Lämna skötselråd för balkongen, ingen åverkan på balkong och fasad för göras (ex. ej borra i fasaden)


Kontaktuppgifter vid inflyttning

Fyll i blanketten och återlämna till expeditionen.

Ordningsregler


Du hittar gällande ordningsregler på vår hemsida, www.brfhanveden1.se


Vid försäljning

Samtliga utkvitterade nycklar ska återlämnas till Brandbergens Låshörna, senast sista utflyttningsdagen/sista kontraktsdagen. Borttappade nycklar ska ersättas genom att erlägga pengar för tillverkning av nya nycklar (dagsaktuellt pris gäller).


Vid köp av lägenhet

Brandbergens Låshörna kvitterar ut nycklar till ny medlem mot uppvisande av hyresavi/kontrakt och legitimation, tidigast samma dag som inflyttning/första kontraktsdag. OBS! Brandbergens Låshörna öppettider: 8-15 vardagar.


Portar

Våra portar hålls låsta mellan klockan 16-06 varje dag. Se till att hålla portarna stängda tack.


Felanmälan

Felanmälan görs till HSB (se anslagstavlan gällande telefonnummer)

I vissa fall får medlemmen stå för kostnaden beroende på om felet ingår i föreningens eller medlemmens ansvar, enligt bostadsrättsföreningens stadgar.


Andrahandsuthyrning

Får ej ske utan styrelsens godkännande, se även stadgarna.


Biltvätt m.m.

Biltvätt får ej förekomma inom bostadsområdet. MC-garage och garage är endast till för motorfordon och får ej användas som förråd eller uppställning av frysboxar eller annan daglig strömförbrukande utrustning.


Gårdsstädning

Gårdsstädning sker två gånger om året, höst och vårstädning. Vi bjuder på korvgrillning, fika och trevligt sällskap.