Ordningsregler för Brf Hanveden 1

 

Föreningens Policy:
Föreningen står för kostnaden i samband med skada på yttre glasruta och genomslag utifrån på grund av åverkan gällande samtliga fönster.

 

Vid val av styrelse kan sluten omröstning utlysas. Dessa regler innehåller bl.a. förtydliganden till de stadgar som finns i föreningen.

 

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick.


• Ompackning och vid behov utbyte av vattenarmatur men ej för        arbetskostnaden

• Eluttag och strömställare såsom dimmer

• Sanitetsporslin

 

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning/ledningar som föreningen svarar för enligt denna stadgebestämmelse eller enligt lag.

 

Infravärmare samt gasolvärmare får inte användas på balkongen. Konvektorelement (radiator med en tystgående fläkt) går bra att använda på balkongen. Detta är uppgifter från balkongtillverkaren.

Ingen åverkan får göras på varken balkong eller husfasaden.

Tänk på att du dammar ner för dina grannar i samband med skakning av mattor och sängkläder utanför fönster och balkong.

 

Andrahandsuthyrning:

För att få hyra ut sin bostadsrätt i andrahand måste ägaren söka om tillstånd hos styrelsen och om styrelsen godkänner andrahandsuthyrningen kommer styrelsen att bevilja uthyrning med 6 mån per gång i max 3 år.

 

Föreningens trappuppgångar och källargångar ska hållas fria och inget får förekomma t.ex. barnvagnar, pulkor, cyklar, renoveringsavfall mm. detta för att räddningspersonal inte får hindras i sitt arbete.

 

Motorfordon (mopeder mm) får pga. brandrisken ej förvaras i cykelförråden.

 

Undvik att störa dina grannar, särskilt mellan kl.22.00 – 07.00. Om du ska ha en fest så underlättar det om du meddelar dina grannar innan. Tänk också på att ditt golv är grannens tak. Vi vill uppmärksamma samtliga boende i föreningen på att det är allas vårt ansvar att hålla rent i tvätt- och torkutrymmen samt övriga allmänna utrymmen. Tänk dessutom på att respektera andras tvätt och tvättider.

  

Enligt föreningens stadgar kan bostadsrättshavaren som upprepade gånger inte följer föreningens ordningsregler, efter tre stycken skriftliga påpekanden, riskerar att förlora sin rätt till boende i föreningen.

 

På grund av varmvatten problem i föreningen så måste medlemmen som skall byta någon vattenkran se till att kranen uppfyller säkert vatten certifikat. Utbytet skall utföras av en installatör som har säkert vatten licens. Den personen måste godkänna blandaren. Flera tillverkare har produkter som uppfyller säkert vattencertifikat och här kommer några ex. FM Mattson, Mora, Grohe, och Vårgårda.

 

Har inte produkten denna certifiering så är det en produkt med undermålig kvalitet som kommer det att orsaka problem i föreningen eftersom kallvatten kommer att trycka tillbaka varmvattnet i vattenledningen & då tar det längre tid att få fram varmvatten ur kranen.

 

Här finns en länk för nedladdning.

Ordningsregler