Skötselanvisningar Clean Line 

Inglasningens nedre rälsprofil dränerar vattnet genom dräneringshål i profilens botten. Rälsar, spår och dräneringshål kan med fördel dammsugas eller rengöras med exempelvis en trasa. 

 

Glasrengöring 

Glasen rengörs som vanliga fönster, dvs. Antingen med vatten eller med hjälp av fönsterputs. Undvik alkaliska putsmedel. 

 

Glasrengöring skjutluckor 

Den medlevererade nyckeln används till det öppningsbara inåtgående luckorna. Vrid nyckeln i låshålen ett kvarts varv på luckprofilen. Denna funktion är endast avsedd för putsning av utsidan, ej för vädring. OBS! Cylinderlåsen i skjutluckorna måste så länge luckorna är öppna vara i uppreglat läge. Detta för att undvika skador på lås och skjutluckor. Luckan får max vridas i 60 grader, vilket är tillräckligt för effektiv fönsterputsning. Tag alltid bort nyckeln ut cylinderlåsen i skjutluckorna, för att undvika skador vid öppnandet av luckorna. 

 

Rengöring av aluminium och laminat (fyllningsskiva) 

Rengörning sker med hjälp av såpa, diskmedel eller liknande rengöringsmedel. Lösningsmedel, typ förtunning, får ej användas då dessa kan ge upphov till skador på laminat och lackerade profiler. 

 

Lösningmedel 

Det enda lösningsmedel som får användas är T-rödsprit, dock med viss försiktighet. 

 

Rengöring av balkongplattan 

Balkonggolvet rengörs med normal skurmedel såsom såpa eller liknande. 

 

Byte av glas, laminat (fyllningsskiva) 

Byte av ovanstående och andra delar bör överlåtas till auktoriserad personal. 

 

Rullgardiner, etc. 

Dessa får endast monterad i inglasningspartier av auktoriserad personal. Montera om möjligt i betongtak. Rullgardiner ska alltid hissas upp och sänkas med hjälp av kedjedraget. Innan rullgardinen rullas upp ska den vara helt torr. Rullgardinen kan rengöras med en fuktig trasa. 

 

Ogynnsamma väderförhållanden 

Vid stark vind i samband med regn eller snö kan vid ogynnsamma förhållanden visst vatten- eller snöintrång ske. Detta har dock ingen skadlig inverkan på materialen. Om temperaturen är så låg att vatten runt luckorna har frusit undvik då att skjuta luckorna eftersom detta då kan skada luckornas borstlist. 

 

Kondens 

Balkonginglasningens självventilerande konstruktion innebär att glasen ska vara fria från kondens. Vid vissa ogynnsamma väderförhållanden kan viss kondens uppstå. Man kan då öppna luckorna något vid sidorna, så att den fuktiga luften bortventileras. 

 

Borrning i partier får ej göras! 

Eftersom vatten dräneras inuti profilen, kan detta medföra vattenläckage. 

 

Täck ej för luftspalten! 

För en god ventilation och bibehållen lufttillförsel till byggnadens ventilationssystem får ej luftspalten mellan inglasningspatrier och tak övertäckas. 

 

Upphängning av markiser 

Inglasningspartierna i detta objekt är inte förstärkta med grova sidoprofiler. Därför får markiser ej hängas upp på inglasningarna. 

 

Eventuella skador 

Om någon skada uppstår kontakta då styrelsen så tar vi vidare ärendet till vår fastighetsskötare, som har information om bättring av färgskador och liknande.


Om större skador inträffar så kontaktar ni styrelsen som tillsammans med fastighetsskötaren tar de vidare till leverantören.