BRF HANVEDEN 1

Ordningsregler vid anvädning av grillarnaÄntligen nu är grillarna här! 


Ordningsregler vid anvädning av grillarna


  • Vid grillning får endast kol eller briketter användas. Ej ved!!


  • Den som grillar ansvarar för att lämna de i gott skick till nästa som skall grilla dvs. ta bort gammal kol och städa runt om.


  • Man får absolut INTE släcka grillarna med vatten, då spricker dom.