Hyrorna

Det kommer inte att skickas ut några räkningar till er boende i brevlådan om ni inte har ringt till Fastighetsägarna och informerat om att ni vill fortsätta få dem som vanligt. Nu kommer det automatiskt i den nya appen för Fastighetsägarna, vilket innebär att ni måste aktivt gå in och betala den med Mobilt BankID. Läs informationen som finns i trapphuset och på det bladet som samtliga boende fått i sin brevlåda. 


Ombyggnad av lägenheter

Vid ombyggnationer av din lägenhet/lokal så behöver man ta kontakt med styrelsen när det gäller större förändringar (ej golvläggning, målning och liknande). Läs gärna våra stadgar som finns här på hemsidan. Om ni behöver en papperskopia så står vi till förfogande att hjälpa er med det.


Om DU gör en större renovering i DIN lägenhet/lokal utan godkännande av Brf Hanveden 1 styrelse, kan du komma att bli skyldig att återställa renoveringen. Kontakta styrelsen snarast vid planer om större renoveringar.


Soprummen

Det finns information på insidan av soprummen om vad som är tillåtet att slänga i soporna. Kartonger, grillar och liknande är EJ TILLÅTET att slänga i soprummen.


Matning av djur inom bostadsområdet

Det är INTE tillåtet att lägga ut/slänga ut mat till fåglar eller andra djur. Vi håller på och bekämpar råttor inom området. 


Parkering och garage?

Om man vill hyra parkeringsplats eller garage så kontaktar man Fastighetsägarna Service på 

08-617 76 00. 


Säkerhetsdörrar

Om du som medlem är över 80 år gammal och har väldiga svårigheter att ta dig ut eller medlemmar som har ett funktionshinder:


Ring PostNords kundtjänst 0771-333310 och informera dem om vad ditt funktionshinder innebär. De kommer då att starta ett ärende för att överlägga att du får posten till din dörr istället.