INFORMATION TILL BOENDE


Välkomna

Nu är vi i styrelsen åter på tisdagar 18.00 -19.00 på expeditionen Midgårdsvägen 18 (baksidan) om ni har några problem eller övriga frågor.


Ny fastighetsförvaltare

Fastighetsägarna i Stockholm

Se information på anslagstavlan, vart ni vänder er för ev hjälp med något i lägenheten


OBS!

Ni kan också gå in på vår hemsida www.brfhanveden1.se där ligger en del svar på era frågor. Hemsidan är under uppbyggnad så om det saknas något så är det på gång med uppdateringar.


Sopor

Tänk på att hålla ordning i våra soprum så vi inte kastar sopor på golvet, det kan locka till råttor på området.

Kom ihåg att vi inte kastar glas, kartong , elektronik, färg och andra miljöfarliga avfall.


Container

Nästa datum som containern kommer är 7-9 Februari

(Se information på anslagstavlan när det gäller hela året)


Nomineringar (Valutskottet)

Dags att nominera nya ledamöter i styrelsen

Tre personer på 2 år

En person på 1 år

Två suppleanter på 1 år

Revisorer och ordinarie suppleant.

Info har ni fått i brevlådan tidigare. OBS! Lämna in förslag senast 2020-02-15

marie.hammarstrom@outlook.com eller i brevlådan

Markus Berglund Midgårdsvägen 28 2 tr.

Vid frågor kontakta Marie 0735 10 23 30 eler Markus 0735 15 94 11

Om ni inte har brevet sedan tidigare så går det bra att få en kopia på expeditionen

på tisdagar 18.00 – 19.00


Styrelsen/ Brf Hanveden 1