Mäklarbilder beställs hos HSB

 

HSB Servicecenter

010-442 11 00

servicecenter.stockholm@hsb.se

 

Förmedlingsuppdrag där ert organisationsnummer framgår skall bifogas beställningen. Mäklarbilden mailas snarast till er. Avgift för mäklarbild tas ut enligt aktuell prislista.

 

Pantsättningar avnoteringar och nya samt  medlemsansökan med tillhörande underlag skickas till

 

HSB Stockholm

Sleipnervägen 115

136 42 Handen