EXPEDITIONEN


Vid frågor eller eventuella problem har ni som beoende möjligheten att komma ner till expeditionen för att prata med någon styrelseledamot. Vi sitter där tisdagar kl. 18:00-19:00.


För frågor utöver öppetider, kan ni maila till expeditionen på brfhanveden@telia.se. Vi ser då till att svara på de inkommande mailen under den kommande tisdagssittningen, med reservation för om det är många boende som besöker oss.


I vanlig ordning har ni, vid akut hjälp, möjligheten att ringa oss i styrelsen.

Vänligen se våra kontaktuppgifter under fliken "Styrelsen"